Os oes unrhyw broblem cofrestru i gystadlu ar lein yna cysylltwch a John Eifion, Trefnydd yr Wyl, ar johneifionjones@yahoo.com neu 07985 200677

Cofrestru Ar-Lein

Croeso i'r system gofrestru ar-lein.

Dewisiwich pa gystadleuaeth hoffwch archebu lle.

1. Unawd Cerdd Dant Oedran Cynradd

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

2. Parti Cerdd Dant Oedran Cynradd (hyd at 12 mewn nifer)

Partion a Grwpiau (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

3. Unawd Cerdd Dant Oedran Uwchradd Bl 7-11

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

4. Deuawd Cerdd Dant Oedran Uwchradd Bl 7-11

Deuawd - Ychwanegu i'ch archeb

5. Parti Cerdd Dant Oedran Uwchradd (heb fod dros 20 mewn nifer)

Partion a Grwpiau (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

6. Unawd Cerdd Dant Bl 12 hyd at 21 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

7. Deuawd Cerdd Dant Bl 12 hyd at 21 oed

Deuawd - Ychwanegu i'ch archeb

8. Unawd Cerdd Dant dros 21 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

9. Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed

Deuawd - Ychwanegu i'ch archeb

10. Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored

Triawd (Cynradd) - Ychwanegu i'ch archeb
Pedwarawd (Cynradd) - Ychwanegu i'ch archeb
Triawd (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb
Pedwarawd (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

11. Parti Cerdd Dant Agored (heb fod dros 20 mewn nifer)

Partion a Grwpiau (Oedran/Cynradd) - Ychwanegu i'ch archeb

12. Côr Cerdd Dant Agored

Côr - Ychwanegu i'ch archeb

13. Cyfansoddi Cainc

Cyfansoddi - Ychwanegu i'ch archeb

14. Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (Cynradd)

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

15. Unawd Telyn Bl. 7 - 11 (Uwchradd)

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

16. Unawd Telyn Bl. 12 a than 25 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

17. Ensemble Telyn Agored

Ensemble - Ychwanegu i'ch archeb

18. Cyfeilio Cerdd Dant Bl. 13 ac iau

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

19. Grŵp Llefaru Oedran Cynradd

Partion a Grwpiau (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

20. Grŵp Llefaru Oedran Uwchradd / Coleg Trydyddol

Partion a Grwpiau (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

21. Grŵp Llefaru Agored

Partion a Grwpiau (Oedran/Cynradd) - Ychwanegu i'ch archeb

22. Unawd Alaw Werin Oedran Cynradd

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

23. Unawd Alaw Werin Oedran Uwchradd Bl 7-11

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

24. Unawd Alaw Werin dros Bl 12 a than 21 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

25. Unawd Alaw Werin dros 21 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

26. Parti Alaw Werin Oedran Cynradd (hyd at 12 mewn nifer)

Partion a Grwpiau (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

27. Parti Alaw Werin Oedran Uwchradd (hyd at 20 mewn nifer)

Partion a Grwpiau (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

28. Grŵp Gwerin Cyfoes (Offerynnol neu offerynnol a lleisiol hyd at 8 mewn nifer)

Partion a Grwpiau (Oedran/Cynradd) - Ychwanegu i'ch archeb
Partion a Grwpiau (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

29. Parti Alaw Werin Agored (hyd at 20 mewn nifer)

Partion a Grwpiau (Oedran/Cynradd) - Ychwanegu i'ch archeb

30. Côr Gwerin Agored (dros 20 mewn nifer)

Côr - Ychwanegu i'ch archeb

31. Parti Dawns Oedran Cynradd

Partion a Grwpiau (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

32. Stepio Unigol Agoredd

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

33. Parti Dawns Agored

Parti Myfyrwyr - Ychwanegu i'ch archeb
Parti Oedolion - Ychwanegu i'ch archeb

34. Grŵp Stepio

Grwp Myfyrwyr - Ychwanegu i'ch archeb
Grwp Oedolion - Ychwanegu i'ch archeb

35. Cyfansoddi Dawns

Cyfansoddi - Ychwanegu i'ch archeb