Os oes unrhyw broblem cofrestru i gystadlu ar lein yna cysylltwch a John Eifion, Trefnydd yr Wyl, ar johneifionjones@yahoo.com neu 07985 200677

Cofrestru Ar-Lein

Croeso i'r system gofrestru ar-lein.

Dewisiwich pa gystadleuaeth hoffwch archebu lle.

1. Unawd Oedran Cynradd

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

2. Parti Unsain Oedran Cynradd (hyd at 12 mewn nifer)

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

3. Unawd Oedran Uwchradd Bl 7-11

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

4. Deuawd Oedran Uwchradd Bl 7-11:

Deuawd - Ychwanegu i'ch archeb

5. Parti Oedran Uwchradd (heb fod dros 20 mewn nifer)

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

6. Unawd Bl 12 hyd at 21 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

7. Deuawd Bl 12 hyd at 21 oed

Deuawd - Ychwanegu i'ch archeb

8. Unawd dros 21 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

9. Deuawd dros 21 oed

Deuawd - Ychwanegu i'ch archeb

10. Triawd neu Bedwarawd Agored

Triawd (Cynradd) - Ychwanegu i'ch archeb
Pedwarawd (Cynradd) - Ychwanegu i'ch archeb
Triawd (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb
Pedwarawd (Oedolion) - Ychwanegu i'ch archeb

11. Parti Agored (heb fod dros 20 mewn nifer)

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

12. Côr Agored

Côr - Ychwanegu i'ch archeb

13. Cyfansoddi

Cyfansoddi - Ychwanegu i'ch archeb

14. Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (Cynradd)

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

15. Unawd Telyn Bl. 7 - 11 (Uwchradd)

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

16. Unawd Telyn Bl. 12 a than 25 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

17. Ensemble Telyn dan 25 oed

Deuawd - Ychwanegu i'ch archeb
Triawd - Ychwanegu i'ch archeb
Pedwarawd - Ychwanegu i'ch archeb
Pumawd - Ychwanegu i'ch archeb

18. Cyfeilio Cerdd Dant Bl. 13 ac iau

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

19. Grŵp Llefaru Oedran Cynradd

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

20. Grŵp Llefaru Oedran Uwchradd, Coleg neu Agored

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

21. Llefaru Unigol dan 25 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

22. Unawd Oedran Cynradd

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

23. Unawd Oedran Uwchradd Bl 7-11

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

24. Unawd dros Bl 12 a than 21 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

25. Unawd dros 21 oed

Unigol - Ychwanegu i'ch archeb

26. Parti Oedran Cynradd (hyd at 12 mewn nifer)

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

27. Parti Oedran Uwchradd (hyd at 20 mewn nifer)

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

28. Grŵp Gwerin Cyfoes (Offerynnol neu offerynnol a lleisiol hyd at 8 mewn nifer)

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

29. Parti Agored (hyd at 20 mewn nifer)

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

30. Côr Agored (dros 20 mewn nifer)

Côr - Ychwanegu i'ch archeb

31. Parti Dawns Oedran Cynradd

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

32. Parti Dawns Oedran Uwchradd

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

33. Parti Dawns dros 16 oed

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

34. Grŵp Stepio

Partion a Grwpiau - Ychwanegu i'ch archeb

35. Cyfansoddi

Cyfansoddi - Ychwanegu i'ch archeb